25/02/2019

Ydy'r Cymry'n Iach

Dros yr wythnosau diwethaf rwyf wedi bod yn pendronni os yw'r Cymry'n iach o rhan ffitrwydd. Yn sicr dydw i ddim. Ers troi'n 50 mlwydd oed rwyf wedi bod yn edrych ar ffitrwydd fy hun ac eraill ac wedi dod i'r penderfyniad nad yw digon o bobl y wlad yn edrych ar ol iechyd eu hunain. Mae gormod ohonom yn bwyta'r pethau anghywir ac yn gwneud cyn lleied o ymarfer corff ac y gallen. Mae angen i bethau newid.!
Ond sut ?

23/04/2015

Etholiad Yng Nghymru

Nid wyf yn cofio etholiad tebyg i hwn. Mwy o ddewisiadau a llai o ddylanwad gan y ddau prif blaid. Ond, a dyma'r ond mawr oes unrhywbeth wir yn newid yng Nghymru ?

Os ydym am gymharu ein hunain gyda'r Alban a'r codiad sylweddol i gefnogaeth yr SNP yr ateb siwr o fod fydd na. Mae'r Blaid Lafur yng Nghymru  yn siwr o gipio y mwyafrif o seddi gyda'r Ceidwadwyr yn bell tu ol iddynt yn ail. Mae'n debyg bydd y Rhyddfrydwyr yn is na tro diwethaf gyda UKIP yn codi ond ddim yn agos at gipio seddi. Dyle seddi Gogledd Caerdydd a Chanol Caerdydd newid dwylo ac efallai Brycheiniog a Maesyfyd ond siwr o fod dim byd arall rhwng y Pleidiau Prydeinig.

Ond beth am Plaid Cymru ? Mae'r Plaid wedi cael mwy o sylw y tro yma ac mae Leanne Wood wedi perfformio yn dda ac wrth i'r Etholiad mynd yn ei flaen wedi edrych yn fwy hyderus. Doedd y Polau cychwynnol ddim yn edrych yn addawol i'r Blaid ar tua 9-10% ond roedd pol wythnos diwethaf, yn dangos cynydd bach i 12% ac mae rhai yn synhwyro fod y cefnogaeth yn parhau ar ei fyny. Wrth siarad i bobl yn y Cymoedd sydd ddim fel arfer yn cefnog'r Plaid, maent yn bositif iawn am neges Leanne Wood a Phlaid Cymru. Synwn i ddim ar noson yr Etholiad bod Ynys Mon ac efallai Cerdegion hefyd yn newid dwylo gyda canlyniad agos yn Llanelli. Synwn i ddim chwaith bod canran y blaid yn uwch na'r disgwyl yng Nghastell Nedd a'r Rhondda. Chris Bryant you've been warned !

Yn yr Etholiad diwethf wnes i ddaragon 39/40 o'r seddi yn Nghymru yn gywir ar Safle Maes-E. Dim ond Trefaldwyn cefais yn anghywir. Y tro yma rwy'n daraogan 3 sedd i newid dwylo yng Nghymru Gogledd a Chanol Caerdydd ac Ynys Mon. Rwyf hefyd yn credu caiff Plaid Cymru ei chanran uchaf eriod tua 14-15% o'r pleidlais yng Nghymru Fach.

18/03/2015

Snwcer Rhyngwladol yn Llandudno

Gwych ! Chwaraeon Rhyngwladol yn yr hen dref. Cystadleuaeth newydd Grand Prix Rhyngwladol. 32 o chwareuwyr gorau'r byd mewn cystadleuaeth snwcer yn Venue Cymru Llandudno. Yn anfffodus gwylio ar ITV 4 fydda i ond pob lwc i'r rhai o Gymru sy'n cystadlu.

Beth nesaf Dartiau ? Pwy a wyr.

17/03/2015

Ysgogi Plant i Flogio

Fel athro mae pob diwrnod yn wahannol i'r llall. Yr wythnos yma rwyf wedi penderfynnu dysgu rhai o fechgyn fy nosbarth sut i greu blog syml a chadw dyddiadur o fewn y blog. Mae gennyf nifer o wahannol resymau am wneud hyn ond i ysgogi grwp o fechgyn i weithio ac i ddatblygu diddordeb yn gwaith eu hunain yw dau o'r brif rhesymau.

Y cwestiwn mawr yw fydd e'n llwyddiant. Dylai plant fod yn cyfathrebu yn drydanol yn hytrach na gyda'i gilydd. Ar hyn o bryd mae digon o gyfathrebu wedi mynd mlaen gyda'r plant yn helpu ei gilydd a rhasnnu syniadau ar wella eu dudalennau. A fydd y fenter bach yma'n llwyddo ? Amser a ddengys.

12/11/2014

Ydy Cymru'n Newid ?

Yn dilyn y pleidlais ar annibyniaeth yn Yr Alban y cwestiwn mawr ar hyn o bryd yw ydy agweddau'n ein gwlad bach ni yn newid. Er i'r Ymgyrch Ie colli'r pleidlais o 10% mae'n deg i ddweud mae nhw wnaeth ennill y ddadl a nhw wnaeth newid agweddau pobl yr Alban. Credaf hefyd y bydd Refferendwm arall o fewn 10 i 15 blynedd ac efallai y tro nesaf annibyniaeth yn dilyn.

Beth yw'r effaith arnom ni yng Nghymru ? Nid llawer medd rhai, gyda prin newid na chynydd yn y nifer sy'n galw am annibyniaeth. Ond mae newid mewn agwedd ac yn sicr am y tro cyntaf mewn sbel mae pobl yn trafod datganoli ac er eu bod yn sibrwd yn dechrau trafod annibyniaeth ei hun. Dwi'n sicr y bydd mwy o bwerau ar y fordd o fewn y flwyddyn neu ddwy nesaf ac hefyd yr un mor sicr bydd y galw am fwy o bwerau eto yn parhau a'r galw am annibyniaeth er yn parhau yn leiafrif sylweddol yn codi yn ei dro. Cofiwch y dywediad Dyfal Donc a Dur y Garreg.

24/04/2013

Dau Dim o Gymru ar y Ffordd i Wembley

Ar ol cymal cyntaf y gemau ail chwarae I Gyngrhair Conference y Blue Square all y ddau glwb o Gymru chwarae yn erbyn ei gilydd. Gyda Wrecsam yn curo Kidderminster o 2-1 ac heno Casnewydd yn curo Grimsby oddi cartref 1-0 mae posibilrwydd cawn weld y gem cyntaf erioed rhwng ddau glwb o Gymru yn Wembley. Cawn yr ateb Dydd Sul !

16/05/2010

Pobl mewn Busnes yn Ymddiried yn y Cymry

Yn ol arolwg barn gan gwmni Findsyoucars.com mae gan pobl fwy o ymddiried gyda siaradwyr a'r acen Gymreig wrth wneud busnes na sydd a'r acen Wyddeleg neu Albanaidd. Daeth y Cymry'n uchel yn yr arolwg gyda pobl o Swydd Efrog a Gogledd Ddwyrain Lloegr. Pobl gyda acen o Lerpwl oedd ar y gwaelod.